Menu Đóng

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật mà LAGITAL đưa ra dưới đây dựa trên nhu cầu cần được bảo mật thông tin của chủ sở hữu website cũng như khách truy cập. Rất mong bạn sẽ đọc kỹ và tuân thủ theo những điều khoản này!

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách truy cập khi tổ chức các chương trình liên quan và sử dụng để dữ liệu phân tích mức độ phù hợp với các chương trình ấy.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

  • Giới thiệu, cung cấp dịch vụ
  • Thông báo hoạt động mới, nổi bật trên website
  • Xác nhận giao dịch nếu có
  • Trao đổi khi có khiếu nại từ người dùng

3. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi không có thời gian lưu trữ thông tin cá nhân cụ thể. Khi cần huỷ thông tin đăng ký, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để xoá bỏ.

4. Ai có thể tiếp cận thông tin

Dưới đây là những người có thể tiếp cận thông tin của người dùng, bao gồm:

  • Ban quản trị website này
  • Đối tác cung cấp dịch vụ tích hợp trên website
  • Cơ quan chức năng khi cần điều tra sự việc có liên quan

5. Cam kết bảo mật

Chúng tôi cam kết luôn bảo mật thông tin của người dùng, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng khi cần phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bao gồm:

  • Chỉ thu thập thông tin khi được sự đồng ý của người dùng
  • Không tự ý cung cấp thông tin cho bên thứ 3 nhằm mục đích thương mại
  • Khi website bị tấn công, chúng tôi sẽ kịp thời xử lý và thông báo tới người dùng đã đăng ký

6. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Người dùng cần khiếu nại về vấn đề bảo mật thông tin, vui lòng liên hệ qua: