Menu Đóng

Điều khoản sử dụng

Dưới đây là những điều khoản sử dụng tại website: http://lagital.com/ để bạn tham khảo và tuân thủ khi truy cập web dù với bất kỳ mục đích nào.

1. Đồng ý với điều khoản sử dụng tại Lagital.com

Khi truy cập website: http://lagital.com/ hãy đảm bảo rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng của chúng tôi và đảm bảo tuân thủ chúng như thoả thuận.

Trường hợp bạn có bất cứ hành vi nào không tuân thủ, chúng tôi có quyền ngưng cung cấp dịch vụ và không cho phép bạn truy cập website của chúng tôi.

2. Quyền truy cập website

LAGITAL có quyền chấm dứt cung cấp thông tin, dịch vụ và ngưng chia sẻ kiến thức mà không cần phải thông báo trước.

Khách truy cập được có thể tham khảo thông tin trên website và để lại thông tin đăng ký tài khoản nếu có. Mọi thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật. Nếu thấy có bên thứ ba sử dụng thông tin mà bạn đăng ký, hãy báo ngay cho chúng tôi để được xử lý kịp thời.

3. Thương hiệu

Bạn sẽ không thể sử dụng thương hiệu LAGITAL cho mục đích riêng khi chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

LAGITAL chấp nhận việc bạn chia sẻ những bài viết giá trị trên website này với mục đích phi thương mại và có dẫn nguồn. Tuy nhiên, bạn không được cố tình tái xuất bản, thay đổi thông tin khi chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Chúng tôi nghiêm cấm những hành vi cố tình sử dụng thông tin kiến thức trên website này để trục lợi cá nhân trái pháp luật, ảnh hưởng tới cộng đồng.